»  حاشیه نگاری لیگ برتر   »   بررسی حواشی دیدار مس و فرش آرا در 2020


بررسی حواشی دیدار مس و فرش آرا در 2020

گل دوم فرش آرای مشهد پس از اتمام وقت قانونی مسابقه به ثمر رسیده و از سوی داور مردود اعلام شده است ولی گزارشگر مسابقه با توجه به جو موجود در سالن نتیجه دیدار را به نفع فرش آرا اعلام کرده است. در پایان دیدار داور مسابقه نتیجه دیدار را یک بر یک مساوی اعلام نمود.

حواشی این دیدار را ببینید…