• آخرین مطلب با عنوان ، طوفان مس ورزقان پارسیان شهرقدس را در تبریز شوکه کرد… در 10 ماه قبل در وب سایت رسمی باشگاه مس سونگون ورزقان منتشر شده است .
  • کانون هواداران باشگاه مس سونگون ورزقان

    [iphorm id=”1″ name=”کانون هواداران باشگاه مس سونگون ورزقان”]