• آخرین مطلب با عنوان ، مس سونگون ورزقان در هفته اول لیگ به مصاف جایگزین تاسیسات خواهد رفت در 1 ماه قبل در وب سایت رسمی باشگاه مس سونگون ورزقان منتشر شده است .
 • شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
  » بازیکنان و کادرفنی

  پاتریک ویرا لوز ” بلّو “

  پاتریک ویرا لوز ” بلّو “

  27 / 12 / 1394

  - شماره پیراهن :                                  6  تابعیت:                           ... ادامه مطلب

  داود تاجبخش

  پاتریک ویرا لوز ” بلّو “

  26 / 12 / 1394

  - شماره پیراهن :                                 8  تابعیت:                             ... ادامه مطلب

  مرتضی عزتی

  پاتریک ویرا لوز ” بلّو “

  26 / 12 / 1394

  - شماره پیراهن :                                16  تابعیت:                             ... ادامه مطلب

  توحید لطفی

  پاتریک ویرا لوز ” بلّو “

  26 / 12 / 1394

  - شماره پیراهن :                                15  تابعیت:                             ... ادامه مطلب

  علیرضا صمیمی

  پاتریک ویرا لوز ” بلّو “

  26 / 12 / 1394

  - شماره پیراهن :                                20  تابعیت:                             ... ادامه مطلب