• آخرین مطلب با عنوان ، طوفان مس ورزقان پارسیان شهرقدس را در تبریز شوکه کرد… در 10 ماه قبل در وب سایت رسمی باشگاه مس سونگون ورزقان منتشر شده است .
 • » بازیکنان و کادرفنی

  داود تاجبخش

  داود تاجبخش

  ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴

  - شماره پیراهن :                                 8  تابعیت:                             ... ادامه مطلب

  مرتضی عزتی

  داود تاجبخش

  ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴

  - شماره پیراهن :                                16  تابعیت:                             ... ادامه مطلب

  توحید لطفی

  داود تاجبخش

  ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴

  - شماره پیراهن :                                15  تابعیت:                             ... ادامه مطلب

  علیرضا صمیمی

  داود تاجبخش

  ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴

  - شماره پیراهن :                                20  تابعیت:                             ... ادامه مطلب